X

  Ölçüleri Girin
  En (*) Boy (*) Yükseklik (*)
  Kalite (*) EkonomikOrtaYüksek

  Miktar (Adet)
  Baskı
  Dosya

  Adınız Soyadınız (*)
  Telefon Numaranız (*)
  E-Mail Adresiniz (*)
  Notlar
  Skip to main content

   Ambalajın Markanıza Kattığı Faydalar Nelerdir?

          Günümüzde marka, marka imajı, marka değeri ve marka sadakati gibi kavramlar artan rekabet şartlarında önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir.  

          Hızla artan rekabet ortamında, ürün ve hizmetlerdeki yenilikler ve Ar- Ge çalışmaları artmakta ve bu durum işletmelerin farklılaşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak işletmelerin bu farklılaşma ve ön plana çıkma politikalarını, tüketicilere en iyi şekilde aktarabilmeleri ve müşteri zihninde önemli bir yer edinebilmeleri son derece önemlidir. Bu aşamada marka imajı, marka kimliği, marka kişiliği ve marka konumlandırma gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.   

         Keegan ve Green’e göre ise marka  “müşterilerin zihnindeki imajların ve deneyimlerin karmaşık bir toplamı” olarak tanımlanmaktadır. 

         Marka, yaşayan ve sürekli olarak değişen ve kişiler gibi belirli değişim süreçleri sonucunda tüketici profiline bağlı olarak değişim gösteren bir kavramdır. Bu açıdan her markanın kendine özgü kimliği ve marka kişiliği vardır.  

         Marka imajı, Randall tarafından ise  “Tüketicinin o marka hakkındaki deneyimlerinden, duyduklarından, reklâmlardan, ambalajdan, paketlemeden, hizmetlerden edindiği enformasyon toplamının, seçici algı, önceki inanışlar, toplumsal normlar ve unutma tarafından değişikliğe uğratılmış halidir ” olarak tanımlanmaktadır.   

         Ürünlerde görsel bir etki yaratmak amacıyla günümüzde ambalaj oldukça önemli bir yere gelmiştir. Ürünün bir iletişim aracı olan ambalaj, estetik açıdan beğenilmesi ve tüketiciyi cezbetmesinin yanı sıra ürünü de korumalıdır. Ambalaj tasarımında yapılması gereken ilk şey markanın nasıl konumlandırıldığının bilinmesidir. İkincisi ise, ürün gurupları ile ilgili çalışmalarla tüketici beklentileri ve trendler gibi etkenler ele alınır. Üçüncü aşamada, rakiplerin ambalajlarının bilgileri her yönüyle analiz edilir. Dördüncü aşamada ise ambalajın tüketiciye markanın niteliği ve faydalarını iletecek özellikleri belirlenir. 

  Ambalajın en önemli işlevi de içindeki ürünü korumasıdır. Kutu ve koliler malın bozulmasına, ezilmesine, akmasına, dış etkenlerden zarar görmesine engel olabilmelidir. Ayrıca onu depolayan, toptancı ve satan perakendeciler malın kolayca istiflenmesini ve rafa dizilmesini bekler. Tüketici ürünün rafta kolaylıkla tanınmasını, kullanımını ve kalitesi hakkındaki bilgileri içermesini, kolay taşınmasını ve kullanılmasını ister. Ayrıca ambalaj tasarımının, koli ve kutunun sağlamlığının marka açısından bir bütün oluşturmasına dikkat edilmelidir. Böylece bir süre sonra ambalaj o markanın bir simgesi haline gelecektir.  

  Hem marka hem de ambalaj ürünün karakteriyle uyumlu olmalıdır.